Згода на обробку персональних даних

На главную

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://top-conversions.com/ (далі - Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі - Згода) відповідно до законодавства України «Про персональні дані». Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

  1. Дана Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
  2. Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта.
  3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень.
  4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
  5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту вказану в контактах.
  6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
  7. Дана Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.


×
Замовлення послуги
Будь ласка, заповніть всі обов'язкові поля
Замовлення послуги